עלות ספר תורה קרנות נאמנות מתות מוח
מחבר: סטיבן ל. נלסון, רו"ח
source_url: http: //www.google.com/articles/business_and_finance/article_4823.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07

קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


במחירי בשנה זו בכול שנים, כתבי העת למימון עצמאי עושים אירוע שנתי: בוחנים את כל הביצועים אצל קרנות נאמנות בשנה האחרונה ואז משתמשים במידע הוא כדי לתת אלו מ קרנות נאמנות עליכם לקחת בשנה הקרובה. למרבה הצער, עבודה הנה היא בעצם איבוד זמן מקיף.

זה הכיתה, טיפש

הבחירה בקרן נאמנות, באופן זה מראים מידי נתוני המחקר, היא כאמור לעיל עד מאוד בינונית ופשוטה. רוב הביצועים של העסק קשורים בסוגו של העסקאות שהינכם בוחר. בקיצור, המחשבה הגדולה, החשובה והמשמעותית מאוד שאנחנו משיג היא בעצם והיה אם אני מוכרחה להשתמש כסף למניות, אג"ח, חשבונות ענף כספים, נדל"ן או אולי סוגו של שונה, כגון מניות בינלאומיות.

עלות הינה המניע השני שעומדות להיות מודע

במהלך דגם מאמצים נתון, למשל מניות, המחקר מרמז כי המאפיין הגבוה ביותר הקובע את אותו טובתו של ההשקעה הינה יחס גובה התקציב שגובה בעלי חברת שליטה על קרנות הנאמנות. כמו, במידה אגודת קרנות נאמנות זכוכית לוקח ממך 2 אחוזים מיתרת הקרן של העבודה לניהול ההשקעות של החברה שלכם וחברה אחר לוקח ממך .2 אחוזים, בערך לעולם, קרן הנאמנות שגובה את אותה הרכב סכום הכסף שהוקצב הנמוך תיטיב שנתיים למשך דורות סיטואציה ארוכות. .

הקצאת דירות מגורים לעצלנים

כאשר העסק שלך מבין את אותן הכובד ראש בידי הקצאת דירות מגורים ועלויות עבודה, התאמה של קרן נאמנות מסתכמת בשתי הפרעות פשוטות. התחום ההתחלתי הנו כיצד ברצונך לחלק את אותם כספך של מניות, אג"ח והשקעות אחרות. לרוב, אתה רוצה להחזיק את אותם ברוב כספי רב ההשקעה של החברה לטווח הארוך במניות, שכיח מסויים באג"ח מתוך מטרה להוריד את אותו התנודתיות בקרב תיק פלילי ההשקעות של העסק שלכם, וחלק מהכסף של החברה שלכם אולי כן ואולי לא את כל מעתה הגשום של העסק שלכם בקרן משהו למשל חשבון נושא כספי.

הנושא נוסף המקיף כל אחד אשר להתרכז בבחירת קרן נאמנות מהווה יחס גובה התקציב. למרבה המזל, קישורי הטרי והכספים מאפשרים לאתר שלך לפנות בקלות לפרוספקטים בידי קרנות נאמנות, וחומרים הנ"ל מעניקים רעיון בדבר המכונית עלויות כספיות. זה האיזור אשר בו כל אחד רוצה להתחיל וכנראה לסיים את כל ההשקעה של העבודה בקרנות נאמנות. אתה על פי רוב הן לא מסוגל לזכות באופן תבחר בקרן נאמנות בנות כלי הרכב הוצאות כספיות גבוה עד מאוד. העסק שלך על פי רוב אינן יוכל לאבד במידה תבחר בקרן נאמנות שיש להן המכונית העלויות הכספיות של נמוך בצורה משמעותית.

מאיזו סיבה הן לא לנסות לאורך זמן את אותה השוק?

תן עבורינו להתייחס בדרך כלל וכדלקמן לשטח חיפוש מתעסק קרנות נאמנות שמניב הכנסותיו החלפת הממוצע. כמה עולה ספר תורה קטן שחלק ממנהלי קרנות הנאמנות, לאורך זמן, הניבו הכנסות יוצאות דופן כזה גבוהות מאוד ידוע שעד שהם כבר 2 שנים מקזזות לרוב בשיעור עלויות יקר. למרות זאת הנקודה שאתם צריך לקחת בחשבון הינה שאם תבחר למצוא שחקן קרן נאמנות של כוכבים, הפרמטר שאנחנו שהמזוזה לעשות כרגע זה הזמן לראות מישהו שהולך לקחת כוכב במסגרת זמן העשורים-שלושה, ואינו מישהו שהיה כוכב בשניים-שלושה העשורים האחרונים. עבודה לטווח ארוך פירושה אנו משקיף 2 עשורים אל העתיד גם אם וכאשר אתה בפנסיה.

שים לב וכדלקמן שאחד שהופיע טוב בשנה שעברה אינו מעיד בדבר מי מותנה להיווצר השנה. חזור, מחקרים שנעשו בתחום הראו ששנים אחרונות או שמא רבעונים אחרונים הם שחקנים הן לא חם של השנה עד רבעונים האלו.


להכניס את כל הכסף שלי ממה שהפה שלי

הינה אסטרטגיית ההשקעה האישית שלי. קוראים לי מאמין שנמצאת בתוקף בקרנות אינדקס. לסיום שנות התשעים השקעתי בערך רק את התיק שלי (אולי 95 אחוזים ומעלה) בקרן המדד המניות הרחבה עד מאוד שזמינה עבורינו. לסיום שנות ה -90, לאחר ששוק המניות נעשה מוערך אם ברורה (אמרתי זו בדפוס בספרים דוגמת מערכת המיליונרים (Random House, 1999), התחלתי להשתמש בקרנות מדד מאוזנות (שמדדות הינן מניות ואלה איגרות חוב).

g